Regulamin KDR | Sambor

Regulamin KDR

Regulamin promocji ‘’Karta Dużej Rodziny ‘’

1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej ‘’ Karta Dużej Rodziny’’
Organizatorem akcji jest Towarzystwo Gospodarcze SAMBOR S.A. z siedzibą w Tczewie,ul.30 Stycznia 44 83-110 , wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065964, REGON 191334170, NIP 593-189-22-33, uczestniczący w sieci sklepów PSB „Mrówka”.

  • Sklepy – znajdujące się w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 462 , w Kwidzynie ul. Malborska 122 oraz w Czersku , Złotowo , ul. Wybudowanie pod Łąg ,w których Wydawca prowadzi działalność gospodarczą tj. sklepy PSB „Mrówka” (materiały budowlane, art. gospodarstwa domowego, dekoracje) .

2. Akcja prowadzona jest od dnia 15.03.2021 na czas nieokreślony

3. W akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny wydaną w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych , zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny , której wzór przedstawiony jest poniżej.

4. W ramach akcji członek rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny otrzyma 5% rabatu na cały dostępny asortyment , z wyłączeniem towarów zamieszczonych w aktualnej gazetce promocyjnej, towarów podlegających wyprzedaży oraz artykułów tytoniowych, w tym również IQOS oraz Heets.
Rabat nie łączy się z innymi rabatami.

5. W celu skorzystania z Rabatu posiadacz Karty Dużej Rodziny przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do okazania jej kasjerowi.