Zaprawy murarskie | Sambor

Nasze oddziały

Asortymenty

ATLAS SILMUR – ZAPRAWY MURARSKIE DO ELEMENTÓW SILIKATOWYCH

Zalecane do wznoszenia murów z elementów silikatowych, betonu komórkowego (gazobetonu). Stosowane do murowania na cienkie spoiny. Wykorzystywane do szpachlowania i wyrównywania powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • w kolorze białym lub szarym
 • dostępny w 4 wytrzymałościach na ściskanie

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • grubość warstwy: 2 - 10 mm
 • zużycie: 4 kg/1 m2 / 24 cm
 • wytrzymałość na sciskanie - kategorie M5 M7,5 M10 oraz M15 (opis na worku)

 

ATLAS ZAPRAWA TYNKARSKA – TRADYCYJNY TYNK CEMENTOWY KAT. III

Tworzy tynk dwuwarstwowy kat 0-III ? tynk składa się z dwóch warstw: ?obrzutki wstępnej? i ?narzutu wierzchniego?. Zaprawa oferowana jest w dwóch wersjach: do tynkowania ręcznego bądź maszynowego (opakowania oznaczone dodatkowo literą M). Rodzaje tynkowanych podłoży ? sufity i ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych; powierzchnie z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego,

WŁAŚCIWOŚCI:

 • wysoka plastyczność

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • grubość warstwy: 6 - 30 mm
 • zużycie: 25 kg/ 1,3-1,4 m2/ 1 cm
 • wytrzymałość na ściskanie: kategoria CSII

 

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS – TRADYCYJNA ZAPRAWA MURARSKA

Zalecana jest do murowania na tradycyjne grube spoiny. Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów. Służy do murowania z cegieł, pustaków oraz innego tego typu materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • wysoka plastyczność
 • paroprzepuszczalność
 • łączy elementy w stabilny i trwały mur

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • grubość warstwy: 6 - 40 mm
 • wytrzymałość - kategoria M5
 • zużycie: od 34 kg/1 m2 muru o grubosci 1/2 cegły

 

ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS – ZAPRAWA MURARSKA ZAWIERAJĄCA TRAS

Zalecana do prac murarskich z użyciem cegieł i kształtek klinkierowych. Pozwala na wznoszenie elementów konstrukcyjnych i ozdobnych ? ścian zewnętrznych i osłonowych, studzienek, słupów, murów ogrodzeniowych lub innych tego typu elementów ozdobnych bądź konstrukcyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • wysoce odporna na wykwity
 • paroprzepuszczalna
 • do murowania i spoinowania

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • grubość warstwy: 6 - 40 mm
 • wytrzymałość - kategoria M5
 • zużycie: od 34 kg/1 m2 muru o grubosci 1/2 cegły

 

ATLAS KB-15 – ZAPRAWA MURARSKA DO BETONU KOMÓRKOWEGO

Zalecany do wznoszenia murów z betonu komórkowego oraz gazobetonu. Stosowany do murowania na cienkie spoiny - optymalna grubość: 2-3 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • łatwy i wygodny w użyciu
 • wysoka wydajność
 • zapobiega powstawaniu mostków termicznych

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • grubość warstwy: 2 - 10 mm
 • wytrzymałość - kategoria M5
 • zużycie: 8 kg/1 m2 muru o grubości 24 cm

 

ATLAS ADHER – WARSTWA KONTAKTOWA SYSTEMU BETONER

Stanowi element systemu napraw betonu i żelbetu ? ATLAS BETONER. Zapewnia odpowiednią przyczepność do podłoża kolejnej nakładanej warstwie systemu.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • nie powoduje korozji zbrojenia
 • bardzo niski skurcz liniowy
 • wysoka przyczepność do betonu i stali

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • zużycie: 1,2 kg /1 m2 / 1 mm
 • przyczepność: min 1 N/mm2

 

ATLAS FILER – WARSTWA NAPRAWCZA SYSTEMU BETONER

Stanowi główny element systemu napraw betonu i żelbetu ? ATLAS BETONER. Pozwala na skorygowanie nierówności podłoża - zarówno przy miejscowych uzupełnieniach, jak i przy naprawach całej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • pozwala na kształtowanie spadku
 • elastyczność
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • zużycie: około 20 kg/1 m2 / 10 mm
 • grubość warstwy: 10 - 50 mm
 • bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie: min 43 N/mm2

 

ATLAS ENDER – WARSTWA SZPACHLOWA SYSTEMU BETONER

Stanowi ostateczny element systemu napraw betonu i żelbetu ? ATLAS BETONER. Tworzy zewnętrzną, wykończeniową uprzednio wyrównanej i wyprofilowanej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • tworzy gładką powierzchnię
 • elastyczność
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • zużycie: około 2 kg/1 m2 / 1 mm
 • grubość warstwy: 3 - 10 mm
 • wytrz. na ściskanie: min 19 N/mm2

 

ATLAS TEN-10 – SZYBKOTWARDNIEJĄCA ZAPRAWA CEMENTOWA

Przeznaczony do napraw elementów betonowych i żelbetowych ? koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp. Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych - tynkach, wylewkach itp. Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie

WŁAŚCIWOŚCI:

 • szybki przyrost wytrzymałości
 • ograniczony skurcz
 • wchodzenie na wylewkę po 3 h
 • silnie przylega do sufitów

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • grubość warstwy: 5 - 30 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: min 40 N/mm2

 

ATLAS ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA – UNIWERSALNA ZAPRAWA BUDOWLANA

Zalecana do niwelowania ubytków, zagłębień i innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Umożliwia murowanie cienką warstwą. Służy do naprawiania powierzchni tynków cementowych i cem-wap., betonu, gazobetonu, jastrychów cementowych itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • szybkie wyrównywanie podłoży
 • wysoka przyczepność
 • przyklejanie płytek już po 5 h

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • zużycie: 1,6 kg/1 m2/1 mm
 • grubość warstwy: 2 ? 15 mm

 

ATLAS MONTER T-15 – SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA MONTAŻOWA

Zalecany do kotwienia elementów budowlanych w podłożach murowanych, betonowych i żelbetowych: stalowych kotew, śrub fundamentowych, słupków ogrodzeniowych, balustrad balkonowych i schodowych itp. Umożliwia wykonanie podlewek pod maszyny, belki, prowadnice lub słupy. Zalecany jako wypełnienie przestrzeni pomiędzy kamiennymi i betonowymi płytami chodnikowymi.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • nie powoduje korozji stali
 • wysoka przyczepność do podłoża
 • szybki przyrost wytrzymałości
 • trwałe mocowanie po 15 minutach

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • przyczepność: min 1,2 N/mm2
 • wytrz. na ściskanie po 24 h: min 25 N/mm2

 

CEKOL ZW-04 ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA 25 KG

ZASTOSOWANIE:

CEKOL ZW-04 jest zaprawą służącą do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. CEKOL ZW-04 służy również jako materiał do wykonywania podkładu podłogowego. Zastosowanie zaprawy CEKOL ZW-04 jako podkład zmniejsza zużycie zapraw klejących i wylewek samoniwelujących przy pracach remontowych i wykończeniowych. Do wykonywania posadzek można również zastosować zaprawy np. CEKOL ZP-03 lub wylewkę samoniwelującą CEKOL L-01.

WŁAŚCIWOŚCl:

CEKOL ZW-04 jest fabrycznie wytwarzaną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących i kruszywa. Maksymalna wielkość ziarna 3 mm. Jest mrozo- i wodoodporną zaprawą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. CEKOL ZW-04 jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu, absolutnie nieszkodliwym.

WEBER ZK552

Cementowa zaprawa do murowania, zawierająca tras i inne dodatki zmniejszające ryzyko powstania wykwitów,w formie suchej mieszanki, gotowa doużycia po wymieszaniu z wodą. Produkt zgodny z PN-EN 998-2:2003

Zastosowanie: Do murowania ścian elewacyjnych, osłonowych, działowych, łukówi sklepień itp. elementów dekoracyjnych wewnętrznych i zewnętrznych wykonanych z cegieł klinkierowych i elewacyjnych o różnej nasiąkliwości. Nadaje się także do murowania cegiełi bloczków silikatowych, bloczków betonowych, elementów kamiennych itp. Umożliwia murowanie elementów na pustą spoinę - do późniejszego spoinowania lub z jednoczesnym wykończeniem spoin. Zawiera tras i inne dodatki radykalnie zmniejszające ryzyko powstawania wykwitów.

BAUMIT MM50

Zastosowanie: Produkt przeznaczony jest do wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych; do murowania ścian nośnych, ścianek działowych, okapów dymowych.

WEBER zaprawa murarsko-tynkarska ZM519

Uniwersalna cementowo-wapienna zaprawa do murowania i tynkowania, w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą, do nakładania ręcznego. Wyrób zgodny z PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-2:2003

 • do murowania i tynkowania
 • łatwa i szybka w stosowaniu
 • dobra przyczepność
 • zalecana grubość spoin 10 - 20 mm
 • wysoka wytrzymałość i trwałość
 • mrozoodporna i wodoodporna