Historia | Sambor

Historia

Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową SAMBOR z/s w Tczewie założyło 16 udziałowców w dniu 28 lutego 1963 roku. Z założycieli Firmy żyje już tylko jeden przedstawiciel Pan Bernard Hebel /ur. w 1928 roku/.
Przez cały okres działalności w rejestrze członków jest 375 członków. Udziały wpłacane przez nich tworzyły fundusz zasobowy.
Spółdzielnia zajmowała się zaopatrzeniem rzemieślników w potrzebne materiały do produkcji i szukaniem zleceniobiorców na wytwarzane przez nich wyroby.
W latach 1985-1990 obowiązywał ich ryczałt spółdzielczy w tym czasie pracownicy Spółdzielni rozliczali ich transakcje z Urzędami Skarbowymi.
Po zniesieniu w/w ryczałtu trzeba było szukać innego dochodu do dalszego funkcjonowania, i tak ówczesny kierownik Pan Kazimierz Bieliński podjął decyzję o otworzeniu hurtowni materiałów budowlanych ogólnodostępnej, a nie tylko dla braci rzemieślniczej tak jest do dzisiejszego dnia.
Przez szereg lat siedzibą SAMBORA był budynek przy ul. Ogrodowej /dzierżawiony/.
W 1985 roku ówczesne władze /Rada Nadzorcza I Zarząd/ wraz z Kierownikiem podjęły decyzje o wykupie działki i budowie magazynowo-administracyjnego wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych w Tczewie na Górkach, Osiedle Przemysłowe.
W 1988 roku oddano budynek do użytku.
Sala na I piętrze konferencyjna była przeznaczona na spotkania , zebrania rzemieślników została w późniejszych latach przekształcona na cele handlowe. W 1993 roku z okazji 30-lecia Spółdzielni zorganizowano uroczystość Jubileuszową powiązaną z poświęceniem budynku.
W 1997 roku podjęto decyzję o utworzeniu Spółki Akcyjnej założyło ją 26 członków Spółdzielni.
W 1998 roku 35-lecie Firmy było już bardziej kameralna uroczystością- spotkały się ówczesne władze oraz pracownicy.
W 2008 roku obchody 45-lecia odbyły się w Ośrodku w Twardym Dole przybyli akcjonariusze, firmy współpracujące z nami oraz pracownicy.
2013 roku obchodziliśmy 50-lecie Towarzystwa Gospodarczego SAMBOR S. A. Niezapomniany jubileusz, pełen wrażeń i osiągnięć zawodowych.
Jubileusz 55-lecia firmy w roku 2018 pozostał w naszych pamięciach. Uroczystość na ponad 200 osób odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym Twardy Dół. Były przemówienia, podziękowania i nagrody. Nie zabrakło również bloku tanecznego przy muzyce na żywo.

OTO NAJWAŻNIEJSZE DATY HISTORII FUNKCJONOWANIA T.G. SAMBOR S.A. :

1963 rok – powstanie Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej Sambor w Tczewie obsługa rzemieślników
1991 rok – rozszerzenie działalności -hurtownia materiałów budowlanych ogólnodostępna dla wszystkich odbiorców
1997 rok – utworzenie towarzystwa gospodarczego ?Sambor? S.A.- kontynuacja działalności handlowej
2001 rok – rozpoczęcie produkcji bloczków betonowych
2003 rok – zmiana składu zarządzającego, Zarząd jednoosobowy Pan Mariusz Szwarc
2006 rok – rozpoczęcie produkcji betonu towarowego
2010 rok – przystąpienie do grupy Polskie Składy Budowlane -ogólnopolskiej grupy niezależnych kupców.
Celem którego, jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, wewnętrznych zasad organizacji oraz zarządzania.
2013 rok – utworzenie oddziału w Kwidzynie PSB Profi Sambor.
2013 wrzesień – rozpoczęcie rozbiórki starego magazynu w Tczewie i budowa nowego obiektu Profi.
2014  maj 24 – otwarcie Profi Sambor Tczew.
2015 lipiec  – rozpoczęcie budowy nowego obiektu w Malborku – Mrówka.
2016 kwiecień – zakończenie inwestycji Mrówka Malbork z Profi.
2016 kwiecień 23 – oficjalne otwarcie Mrówki w Malborku.
2017 marzec – rozpoczęcie budowy nowego obiektu w Kwidzynie – Mrówka.
2018 marzec – zakończenie inwestycji Mrówka Kwidzyn z Profi.
2018 kwiecień 28 –  oficjalne otwarcie Mrówki w Kwidzynie.
2019  czerwiec – rozpoczęcie prac budowlanych Mrówki w Czersku
2020 czerwiec 10 – oficjalne otwarcie Marketu Budowlanego PSB Mrówka Czersk
2020 wrzesień 7 – rozpoczęcie prac budowlanych Mrówki w Nowym Dworze Gdańskim

MISJA:
Misją firmy Sambor jest osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku materiałów budowlanych. Misja ta będzie realizowana poprzez :

  • sukcesywne rozszerzanie asortymentu oferowanych do sprzedaży materiałów budowlanych oraz wyrobów betonowych
  • stworzenie systemu dostawców opartego na najlepszych doświadczeniach
  • rozbudowę hurtowni poprzez punkty w terenie.

Ponadto będziemy dążyć do utrzymania dobrego wizerunku firmy Sambor, który charakteryzować się będzie :

  • najlepszą ofertą dla naszych klientów,
  • bezpiecznymi i dobrymi warunkami pracy stworzonymi dla naszych pracowników.

DZISIAJ:

Mając na uwadze dobro i zadowolenie klientów od 2006 roku mamy stałe łącza z naszymi punktami w Nowym Stawie i Malborku przez co przepływ informacji o towarach, zamówieniach, klientach jest natychmiastowy.

Dzięki podjętej decyzji i rozpoczęciu w 2006 roku produkcji betonu towarowego, nasza firma stała się firmą stabilną z dobrym zapleczem magazynowym i dobrą kondycją finansową.