Wapno hydratyzowane Bielik | Sambor

Wapno hydratyzowane Bielik

Stosowane jako dodatek do zapraw murarskich i tynkarskich może być bezpośrednio dodane do mieszanki cementu, piasku i wody. Dzięki swoim właściwościom poprawę urabialności, przyczepność do podłoża, opóźnianie czasu wiązania zaprawy, poprawia izolacyjność cieplną, zdolność do samoleczenia mikropęknięć.