URSA DF 32 PLATINUM | Sambor

URSA DF 32 PLATINUM

Mata izolacyjna URSA DF 32 z mineralnej wełny szklanej; w postaci rulonu, komprymowana, paroprzepuszczalna.

Zastosowanie:

  • izolacja dachu skośnego (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
  • izolacja poddasza nieużytkowego;
  • izolacja stropów między legarami;
  • izolacja wypełniająca w elementach szkieletu drewnianego lub metalowego.

Własności:

  • najlepsza wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla wełen mineralnych na rynku polskim ?D = 0,032 W/mK;
  • włókna wyjątkowo sprężyste
  • materiał skutecznie klinuje się między krokwiami bez podwiązywania;
  • materiał niepalny, kl. A1 wg EN 13 501-1.