System kominowy Leier – Turbo | Sambor

System kominowy Leier – Turbo

Komin Leier Turbo spełnia wymagania dla najnowocześniejszych urządzeń grzewczych opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. Jest systemem dwuwarstwowym łączącym właściwości systemu odprowadzenia spalin i doprowadzania powietrza niezbędnego dla procesu spalania.

  • system Leier Turbo przeznaczony jest do podłączenia pieców z zamkniętą komorą spalania
  • do jednego komina Leier Turbo może być podłączonych max. 10 urządzeń grzewczych o mocy max. do 25 kW co szczególnie predysponuje do wykorzystania w budynkach wielorodzinnych
  • na jednej kondygnacji dopuszczalne jest przyłączenie max. 4 urzadzeń grzewczych
  • może być stosowany w budynkach o wysokości do 10 kondygnacji
  • odporny na działanie wilgoci i kwasów
  • odporny na działanie wysokich temperatur i na częste zmiany temperatur
  • konstrukcja systemu Leier Turbo pozwala na znaczne zmn