Styropian Plus kształtki i kliny | Sambor

Styropian Plus kształtki i kliny

Kształtki styropianowe mają zastosowanie jako wypełnienia opakowaniowe różnego rodzaju produktów np. mebli, jako izolacja-wypełnienie w produkcji prefabrykantów budowlanych, jako elementy ozdobne, reklamowe. Kształtki styropianowe mogą być wykonane ze wszystkich oferowanych przez nas odmian styropianu.Kliny styropianowe spadkowe przeznaczone są do wykonania powierzchni dachów płaskich, odprowadzania wody z powierzchni dachu do wpustów i rynien. Na podstawie dostarczonych projektów dachu z zaznaczonym sposobem odwodnienia oraz projektowanym spadkiem, opracowywana jest dokumentacja techniczna i wycinane są kliny styropianowe. Klient otrzymuje gotowe, wycięte i oznakowane elementy oraz dokumentację umozliwiającą łatwe i szybkie złożenie klinów na miejscu budowy.