Styropian Plus EPS 70-040 FASADA | Sambor

Styropian Plus EPS 70-040 FASADA

Płyty mają zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie między innymi: ściany w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia, wieńców wykonanych jako szalunek tracony pod tynk, nadproży u ościeżnic, w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych, stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia, dachów stromych pod konstrukcje nośne oraz innych zastosowań dla których deklarowane parametry wyrobów gotowych są odpowiednie.

  • Wymiary nominalne płyt gładkich 500mm x 1000mm x 10-200 co 10mm.
  • Wymiary nominalne płyt z zakładką 500mm x 1000mm x 50-200 co 10mm.
  • Wymiary maksymalne płyt z zakładką 1000mm x 2000 x 50-400 co 10mm.