Produkty uzupełniające (zaprawy, narzędzia) | Sambor

Produkty uzupełniające (zaprawy, narzędzia)

Ściany z bloków SILKA i bloczków YTONG są murowane na systemowe zaprawy do cienkich spoin. Tylko prawidłowe stosowanie zapraw do cienkich spoin SILKA i YTONG jest gwarancją wymurowania gładkiej i równej ściany. System 20 cm to nie tylko bloczki SILKA i YTONG oraz zaprawy. To także narzędzia, dzięki którym możliwe jest poprawne murowanie. Systemowe narzędzia SILKA i YTONG usprawniają i przyspieszają prace na budowie. Dzięki nim masz gwarancję, że dom został właściwie zbudowany.

Produkty uzupełniające:

  • Zaprawa murarska SILKA-YTONG, do wykonywania cienkich spoin,
  • Zaprawa murarska SILKA-YTONG zimowa,
  • Zaprawa do wypełniania ubytków – przeznaczona do wypełniania ubytków w murze z betonu komórkowego. Współczynnik przewodzenia ciepła zaprawy zbliżony jest do parametrów muru z betonu komórkowego.
  • Zaprawa murarska SILKA-YTONG z ziarnem podporowym – umożliwia korektę ewentualnych różnic w wysokościach bloków. Pomaga w łączeniu ścian wykonanych w różnych systemach (łączenie na łączniki metalowe lub strzępia)
  • Narzędzia systemowe.