Płytka elewacyjna Cyberna | Sambor

Płytka elewacyjna Cyberna

  • Kolor: karmelowo – kawowy
  • Faktura lica: gładka
  • Wymiary: 250x10x65 mm (podstawowa) 120x10x65 mm (połówkowa) 250x120x10x65 mm (kątowa)
  • Masa: ok. 0,36 kg/szt. ok. 0,12 kg/szt. ok. 0,52 kg/szt.
  • Zużycie ok. 51 szt./m?, przy grubości spoiny 10 mm
  • Nasiąkliwość: < 10%
  • Mrozoodporność: mrozoodporna