Nadproża prefabrykowane YN | Sambor

Nadproża prefabrykowane YN

Prefabrykowana, nośna belka nadprożowa YN o wysokości 25cm, wykonana ze zbrojonego betonu komórkowego.
Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 175cm.Montaż
Nadproża nośne YTONG produkowane są ze zbrojonego betonu komórkowego mającego optymalną izolacyjność cieplną i dużą nośność. Montaż trwa kilkanaście minut a wykonać go mogą zaledwie dwie osoby. Belki umieszczamy symetrycznie nad otworami okiennymi lub drzwiowymi układając je na zaprawie YTONG. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie – napis YTONG nie może być ‘do góry nogami’. Jeśli nie ma napisu, to układamy nadproże według przypiętej do boku nadproża kartki informacyjnej.