MONOLIT Plus | Sambor

MONOLIT Plus

Zastosowanie: w częściach nadziemnych budynków do wznoszenia ścian zewnętrznych jednowarstwowych bez docieplenia nośnych i osłonowych w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym oraz przemysłowym i handlowym.