Leier – strop gęstożebrowy | Sambor

Leier – strop gęstożebrowy

Strop przenosi obciążenia charakterystyczne użytkowe od 2,5 kN/m2 oraz obciążenia od warstw posadzkowych, tynku na suficie oraz obciążenie zastępcze od ścianek działowych ustawionych prostopadle do belek stropu.

Zużycie:

  • Na 1m2 stropu Leier zużywa się 1,54 mb belki i 6,5 szt. pustaka.
  • Przy długości belek do 4,20 m zużycie betonu klasy C16/20 wynosi i 0,076 m3/m2.
  • Dla długośći belek powyżej 4,50 m zużycie betonu klasy C16/20 wynosi i 0,085 m3/m2
  • Na 1m2 stropu Leier plus zużywa się 1,67 mb belki, 7 szt. pustaka i 0,096 m3/m2 betonu klasy C16/20.