IZOLMIX V60 S30 | Sambor

IZOLMIX V60 S30

Papa IZOLMIX V60 S30 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, na podłoża betonowe, stabilne wymiarowo, w konstrukcjach nienarażonych na duże obciążenia i naprężenia