GINTER – OBRZEŻA | Sambor

GINTER – OBRZEŻA

Krawężniki i obrzeża przeznaczone są do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany:

 • w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej
 • jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.

Produkcja krawężników i obrzeży odbywa się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340:2004 pt. ?Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.?, na podstawie której wystawiona jest Deklaracja zgodności wg systemu oceny zgodności 4.

Obrzeża chodnikowe
Wymiar dł. x wys. x szer.

 • 100x30x8,
 • 100x25x8,
 • 100x20x6,
 • 100x25x6,
 • 100x20x8,
 • 100x25x10

DOSTĄPNE KOLORY:

 • Szary,
 • grafit,
 • czerwony,
 • żółty,
 • brąz