CERESIT CX 15 ZAPRAWA MONTAŻOWA 25 KG | Sambor

CERESIT CX 15 ZAPRAWA MONTAŻOWA 25 KG

Zaprawa montażowa Ceresit CX 15 służy do zalewania kotew maszyn i ciężkich konstrukcji stalowych w fundamentach. Prześwit między brzegiem elementu kotwionego, a powierzchnią otworu montażowego powinien wynosić 20-50 mm. Przy prześwitach 50-100 mm do zaprawy należy dodać 25% jednofrakcyjnego żwiru 4-8 mm. CX 15 jest także odpowiednia do podlewek pod podstawy maszyn, słupów, oparcia belek, pod łożyska mostowe czy włazy studzienek. Może być też użyta do zalewania połączeń prefabrykatów żelbetowych, nadproży i ubytków w betonowych posadzkach. Do szybkiego kotwienia niewielkich elementów metalowych należy stosować cement montażowy Ceresit CX 5.

Właściwości

  • szybko twardniejąca
  • bezskurczowa
  • wodo- i mrozoodporna
  • odporna na sól
  • nie zawiera chlorków i cementu glinowego