CEMENTONE – CEMPLAS | Sambor

CEMENTONE – CEMPLAS

Zastępuje wapno we wszystkich rodzajach zapraw opartych na spoiwie cementowym

Zmniejsza koszt budowy dzięki wielokrotnie niższej cenie niż wapno. Zmniejsza nakład robocizny, eliminuje koszty transportu i składowania. Zaprawy uzyskują znacznie większą wytrzymałość, obniżoną nasiąkliwość i wyższą wodoodporność niż w przypadku zaprawy cementowo-wapiennej. Eliminuje skurczanie, pękanie i odpryskiwanie. Nie powoduje korozji stali. Nie plami cegły, eliminuje tworzenie się wykwitów wapiennych.

Cemplas należy dodawać w granicach od 150 do 250 ml na 50 kg cementu. Najlepiej rozpuścić go w małej ilości wody zarobowej (używanie Cemplasu redukuje ilość potrzebnej wody o 10 do 15%). Następnie wymieszać dokładnie z piaskiem i cementem wg ogólnie stosowanych proporcji, zależnych od wymaganej konsystencji zaprawy.