Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R-HSR | Sambor

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R-HSR

Charakterystyka:

  • wysoka odporność na siarczany
  • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej
  • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
  • bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
  • umiarkowane ciepło hydratacji
  • ograniczony skurcz mieszanek betonowych, zapraw, mieszanek spoiwowych
  • możliwość stosowania w warunkach wysokich temperatur otoczenia