Cement portlandzki CEM I 32,5 R | Sambor

Cement portlandzki CEM I 32,5 R

Charakterystyka:

  • umiarkowane ciepło hydratacji
  • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych
  • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości w dłu