Cegła klinkierowa Holstein | Sambor

Cegła klinkierowa Holstein

  • Kolor: czerwono – brązowy
  • Faktura lica: strukturyzowana
  • Rodzaj: 7-szczelinowa pełna
  • Wymiary: 240x115x71 mm
  • Masa: 3,7 kg/szt 4,2 kg/szt.
  • Zużycie: ok. 48 szt./m?
  • Klasa wytrzymałości: 35
  • Nasiąkliwość: < 7 %
  • Mrozoodporność: mrozoodporna