Cegła klinkierowa Astro | Sambor

Cegła klinkierowa Astro

  • Kolor: kasztanowy
  • Faktura lica: gładka
  • Rodzaj: drążona pełna
  • Wymiary: 250x120x65 mm
  • Masa: 3,0 kg/szt. 4,2 kg/szt.
  • Zużycie: ok. 51
  • Klasa wytrzymałości: 35
  • Nasiąkliwość: < 6%
  • Mrozoodporność: mrozoodporna