BOLIX SG – GRUNT PRZED NAKŁADANIEM WYPRAW TYNKARSKICH | Sambor

BOLIX SG – GRUNT PRZED NAKŁADANIEM WYPRAW TYNKARSKICH

BOLIX SG
Służy do gruntowania podłoży mineralnych przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków i farb silikatowych. Stosuje się na wyschniętą warstwę zbrojoną w systemach ociepleń oraz na mineralne podłoża jak: beton, płyty cementowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, mineralne i silikatowe. Preparat może być stosowany zarówno na podłożach nie malowanych jak również na starych dobrze związanych powłokach malarskich.