Bloczki profilowane z uchwytami montażowymi | Sambor

Bloczki profilowane z uchwytami montażowymi

Bloczki profilowane z uchwytami montażowymi przeznaczone są do wznoszenia jednowarstwowych murów konstrukcyjnych z cienkimi spoinami. Dzięki powierzchni czołowej profilowanej na pióro i wpust, spoiny pionowe nie wypełnia się zaprawą. Dodatkowo w powierzchniach czołowych wyfrezowane są uchwyty ułatwiające przenoszenie i ustawianie bloczków.