Baumit NanoporTop | Sambor

Baumit NanoporTop

Gotowy do użycia, mineralny, na bazie spoiw krzemianowych, barwiony, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Mineralny, wysoce paroprzepuszczalny i odporny na osadzanie się zanieczyszczeń. Do stosowania w systemach ociepleniowych.

Więcej informacji:
Kubeł 30 kg, 16 kub./pal. = 480 kg