Baumit MosaikTop | Sambor

Baumit MosaikTop

Gotowy do użycia, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego. Na podłoża mineralne – zalecany głównie w strefie cokołowej. Przed nałożeniem stosować Baumit podkład akrylowy GranoPrimer lub Baumit podkład uniwersalny UniPrimer.