Baumit MosaikSuperfine | Sambor

Baumit MosaikSuperfine

Gotowy do użycia, wewnętrzny, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie drobnych, barwionych piasków kwarcowych. Przed nałożeniem tynku, podłoże zagruntować białą farbą akrylową GranoporColor w kolorze Princess 3009.

Więcej informacji:
Kubeł 20 kg, 16 kub./pal. = 320 kg