ASPOL A-100 BIAŁY – tynk mineralny (kornik) | Sambor

ASPOL A-100 BIAŁY – tynk mineralny (kornik)

Zaprawa tynkarska na bazie kruszywa dolomitowego. Zaprawa zawiera związki hydrofobowe. Zawiera biel tytanową.

Tynk cienkowarstwowy ma zastosowanie jako ostatnia warstwa na wszelkiego rodzaju podłoża w budownictwie. Nadaje się do wykonania szlachetnego tynku zacieranego w systemie pełnej izolacji cieplnej.