ANGLOBUD – TERMOBET | Sambor

ANGLOBUD – TERMOBET

Plastyfikator do betonu na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, pozwalający uzyskać betony i zaprawy o bardzo wysokiej jakości i zwiększonej wytrzymałości.Przeznaczenie:
Stosując TermoBet otrzymujemy ciekłe, urabialne mieszanki betonowe i zaprawy z ograniczeniem ilości wody zarobowej. Uzyskane przy stosowaniu domieszki zwiększenie urabialności powoduje łatwiejsze ułożenie i wypoziomowanie posadzki. Podczas układania następuje odprowadzenie powietrza z betonu, co znacznie poprawia przewodzenie ciepła w posadzce. TermoBet nie powoduje korozji stali i zapobiega segregacji składników w zaprawach