ALTAX OGNIOCHRON | Sambor

ALTAX OGNIOCHRON

Zabezpieczanie drewna i sklejki przed ogniem do stopnia NIEZAPALNOŚCI oraz grzybami i owadami â?? technicznymi szkodnikami drewna. Spełnia normę NRO.Zabezpieczanie wszelkiego drewna narażonego na korozję mikrobiologiczną oraz innych elementów wymagających wyjątkowo trwałego zabezpieczenia. Penetrin należy także stosować jako biochronny grunt pod: oleje do drewna, farby, lakiery, lakierobejce lub lazury w przypadku użytkowania drewna w warunkach narażenia na działanie grzybów lub owadów.