Historia

Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową ?SAMBOR? z/s w Tczewie założyło 16 udziałowców w dniu 28 lutego 1963 roku. Z założycieli Firmy żyje już tylko jeden przedstawiciel Pan Bernard Hebel /ur. w 1928 roku/.
Przez cały okres działalności w rejestrze członków jest 375 członków. Udziały wpłacane przez nich tworzyły fundusz zasobowy .
Spółdzielnia zajmowała się zaopatrzeniem rzemieślników w potrzebne materiały do produkcji i szukaniem zleceniobiorców na wytwarzane przez nich wyroby.
W latach 1985-1990 obowiązywał ich ryczałt spółdzielczy ? w tym czasie pracownicy Spółdzielni rozliczali ich transakcje z Urzędami Skarbowymi.
Po zniesieniu w/w ryczałtu trzeba było szukać innego dochodu do dalszego funkcjonowania, i tak ówczesny kierownik Pan Kazimierz Bieliński podjął decyzję o otworzeniu hurtowni materiałów budowlanych ogólnodostępnej , a nie tylko dla ?braci rzemieślniczej? ? tak jest do dzisiejszego dnia.
Przez szereg lat siedzibą SAMBORA był budynek przy ul. Ogrodowej /dzierżawiony/.
W 1985 roku ówczesne władze /Rada Nadzorcza I Zarząd/ wraz z Kierownikiem podjęły decyzje o wykupie działki i budowie magazynowo-administracyjnego wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych w Tczewie na Górkach ? Osiedle Przemysłowe.
W 1988 roku oddano budynek do użytku.
Sala na I piętrze ? konferencyjna była przeznaczona na spotkania , zebrania rzemieślników została w późniejszych latach przekształcona na cele handlowe. W 1993 roku z okazji 30-lecia Spółdzielni zorganizowano uroczystość Jubileuszową powiązaną z poświęceniem budynku.
W 1998 roku 35-lecie Firmy było już bardziej kameralna uroczystością- spotkały się ówczesne władze oraz pracownicy.
W 1997 roku podjęto decyzję o utworzeniu Spółki Akcyjnej ? założyło ją 26 członków Spółdzielni.
W 2008 roku obchody 45-lecia odbyły się w Ośrodku w Twardym Dole ? byli akcjonariusze, firmy współpracujące z nami oraz pracownicy .

OTO NAJWAŻNIEJSZE DATY HISTORII FUNKCJONOWANIA T.G. SAMBOR S.A. :

1963 rok – powstanie Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej ?Sambor? w Tczewie ? obsługa rzemieślników
1991 rok ? rozszerzenie działalności -hurtownia materiałów budowlanych ? ogólnodostępna dla wszystkich odbiorców
1997 rok ? utworzenie towarzystwa gospodarczego ?Sambor? S.A.- kontynuacja działalności handlowej
2001 rok ? rozpoczęcie produkcji bloczków betonowych
2003 rok ? zmiana składu zarządzającego ? Zarząd jednoosobowy Pan Mariusz Szwarc
2006 rok ? rozpoczęcie produkcji betonu towarowego
2010 rok ? przystąpienie do grupy Polskie Składy Budowlane -ogólnopolskiej grupy niezależnych kupców.
Celem którego, jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, wewnętrznych zasad organizacji oraz zarządzania.
2013 rok ? utworzenie oddziału w Kwidzynie PSB Profi Sambor.
2013 wrzesień ? rozpoczęcie rozbiórki starego magazynu w Tczewie i budowa nowego obiektu Profi.
2014  maj 24 ? otwarcie Profi Sambor Tczew.
2015 lipiec  ? rozpoczęcie budowy nowego obiektu w Malborku ? Mrówka.
2016 kwiecień ? zakończenie inwestycji Mrówka Malbork z Profi.
MISJA:
Misją firmy ?Sambor? jest osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku materiałów budowlanych. Misja ta będzie realizowana poprzez :

  • sukcesywne rozszerzanie asortymentu oferowanych do sprzedaży materiałów budowlanych oraz wyrobów betonowych
  • stworzenie systemu dostawców opartego na najlepszych doświadczeniach
  • rozbudowę hurtowni poprzez punkty w terenie.

Ponadto będziemy dążyć do utrzymania dobrego wizerunku firmy ?Sambor?, który charakteryzować się będzie :

  • najlepszą ofertą dla naszych klientów ,
  • bezpiecznymi i dobrymi warunkami pracy stworzonymi dla naszych pracowników.

DZISIAJ:

Mając na uwadze dobro i zadowolenie klientów od 2006 roku mamy stałe łącza z naszymi punktami w Nowym Stawie i Malborku przez co przepływ informacji o towarach, zamówieniach, klientach jest natychmiastowy.

Dzięki podjętej decyzji i rozpoczęciu w 2006 roku produkcji betonu towarowego, nasza firma stała się firmą stabilną z dobrym zapleczem magazynowym i dobrą kondycją finansową.