IZOHAN IZOBUD WM

Do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem oraz do klejenia płyt termoizolacyjnych.Jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego, daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności, jest bezrozpuszczalnikowy, wysokoelastyczny, przykrywający rysy, odporny na wysokie ciśnienie, może byś stosowany na podłożach suchych i lekko wilgotnych, nadaje się na podłoża mineralne.